• DURA LEX,SED LEX
  • UBI CIVITAS, IBI IUS

Kancelaria

Kieruję się zasadami etyki zawodowej, kładę nacisk na profesjonalne podejście do każdego klienta.

Współpracuję z klientem na każdym etapie postępowania tak, by końcowy rezultat był zgodny z jego oczekiwaniami.

W celu osiągnięcia oczekiwanego przez klienta efektu ewentualne postępowanie sądowe staram się poprzedzić ugodą przedsądową.

Kancelaria działa na rynku od 2006 roku.

Elżbieta Wasiak-Barnaś
  • Tytuł mgr prawa obroniłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu prawa bankowego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie
  • Zostałam wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach
  • Odbyłam szereg szkoleń z zakresu warunków kontraktowych FIDIC w polskim prawie budowlanym
  • Pozyskałam fundusze unijne na prowadzenie Kancelarii w ramach realizacji projektu 2.5 ZPORR

Adres

ul. Sądowa 8
42-400 Zawiercie

Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego terminu spotkania z klientami
(w tym również w soboty).

Mapa dojazdu

mapa dojazdu do kancelarii